ویژگی های اصلی بازی:
- ۲۴ ماموریت مختلف
- ۱۲۰ چالش در ۶ دوره رقابت جهانی
- ۱۵ فرودگاه با کیفیت اچ دی
- دارای سیستم نشان دهنده تقرب (ILS)
- پروازهای Instrument
- دارای رادار و سیستم هواشناسی
- مدیریت APU
- دارای صحنه های سینمایی
- سیستم ناوبری بسیار دقیق و پیشرفته
- شرایط آب و هوایی بی نظیر