ویژگی های اصلی بازی:
- ماهیگیری واقع گرایانه و چشم نواز
- بیش از ۴۰ محل ماهیگیری خیره کننده
- بیش از ۳۰۰ مرحله مختلف و هیجان انگیز
- بیش از ۴۰۰ گونه برای ماهیگیری وجود دارد