ویژگی های اصلی بازی:
- سبک سینمایی بازی
گرافیک منحصر به فرد
- وجود نور پردازی جالب
- امکان دریافت موسیقی های جذاب